HDK Invest Sp.z o.o | ul. Ciepielowska 5 lok.1, 04-967 Warszawa tel. 666 38 18 48666 38 18 48, 666 38 18 38 666 38 18 38 | mail: biuro@hdkinvest.pl

Ogrzewanie domu kotłem na ekogroszek lub pellet jest popularnym rozwiązaniem z uwagi na względy ekonomiczne. Warunkiem prawidłowego i bezpiecznego działania instalacji grzewczej opalanej paliwami stałymi jest montaż pieca zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiązującymi przepisami.

Wymagania dotyczące kotłowni

Piec na pellet lub ekogroszek jako źródło ogrzewania (o mocy powyżej 10 kW) musi być umieszczony w oddzielnym pomieszczeniu, czyli w kotłowni, która powinna być odpowiednio duża i zapewniać łatwy dostęp do wszystkich elementów instalacji w czasie obsługi i konserwacji. Odległość pomiędzy kotłem a ścianami powinna wynosić co najmniej 60 cm (piec na pellet – 1 m) i 1 m z przodu.

Przed montażem warto też sprawdzić, gdzie znajdują się, np. drzwiczki rewizyjne, króćce podłączeniowe i elementy obsługi. Podłoga w kotłowni powinna być niepalna i musi się w niej znajdować się wpust kanalizacyjny. Ważna jest również wentylacja nawiewna, czyli dopływ powietrza do procesu spalania oraz wentylacja wywiewna, która odprowadza szkodliwe gazy z pomieszczenia. Najistotniejszy jest jednak przewód spalinowy o przekroju i wysokości dostosowanym do budowy i mocy pieca. Nieodpowiedni kanał dymowy jest powodem złej pracy kotła.

Piec na paliwo stałe

Dowiedz się również jak przebiega instalacja ogrzewania gazowego krok po kroku: https://www.hdkinvest.pl/ogrzewanie-domu-gazem/

Etapy montażu pieca na paliwo stałe

Zakres konkretnych czynności w czasie instalacji pieca zależy przede wszystkim od tego, czy jest montowany w układzie otwartym czy zamkniętym. Wszelkie prace muszą spełniać normy PN-EN 12828:2013-05E: Instalacje grzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

Podłączenie do przewodu dymowego

Połączenie pieca z kominem zarówno ceramicznym, tradycyjnym lub systemowym jest niezwykle ważnym i newralgicznym punktem, bowiem odpowiada za prawidłowe odprowadzanie spalin. Każda nieszczelność może skutkować emisją czadu i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Dopuszczalne są 3 rodzaje przyłączy kominowych, w zależności od różnych czynników:

 • połączenie sztywne – z żaroodpornej blachy o grubości 1 mm
 • połączenie sztywne – wykonane z blachy czarnej o grubości 2 mm
 • połączenie elastyczne z podwójnej rury.

Podłączenie pieca na pellet do przewodu dymowego powinno się znajdować 30-40 cm poniżej sufitu.

Podłączenie do instalacji grzewczej

W czasie podłączania do instalacji grzewczej należy przestrzegać podstawowych zasad:

 • podłączenie ze względów eksploatacyjnych i serwisowych powinno być wykonane za pomocą złączy gwintowanych lub kołnierzowych
 • główne przyłącza (zasilanie/powrót) nie mogą być zredukowane poniżej średnicy wyjść zamontowanych na piecu
 • instalację należy wyposażyć w aparaturę kontrolno-pomiarową – termometr, manometr, itp.
 • należy zamontować filtr do zanieczyszczeń mechanicznych, który zabezpieczy instalację przed awariami
 • w niektórych przypadkach zalecana jest instalacja zaworu różnicowego, najlepiej czterodrogowego, który chroni piec przed korozją niskotemperaturową i w efekcie zapewnia długoletnie użytkowanie.

Ważnym etapem prac jest montaż sterownika, który automatycznie reguluje temperaturę instalacji oraz pozostałego osprzętu kotła. Podłączając piec do instalacji grzewczej, należy pamiętać o odpowietrzeniu całego układu. Dodatkowo na pionach oraz bezpośrednio przy odbiornikach ciepła powinny być zamontowane odpowietrzniki.

ogrzewanie pelletem

Dowiedz się więcej na temat ogrzewania pompami ciepła : https://www.hdkinvest.pl/ogrzewanie-pompy-ciepla/

Układ otwarty – montaż naczynia wzbiorczego

W przypadku systemu otwartego montuje się naczynie wzbiorcze w najwyższym punkcie instalacji w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Gdy temperatura nagle wzrośnie, nadmiar wody zostanie odprowadzony. W przeciwnym razie wysokie ciśnienie może doprowadzić do rozszczelnienia lub nieprawidłowego zadziałania zaworu bezpieczeństwa.

Układ zamknięty – montaż zabezpieczeń

Montaż pieca na paliwo stałe w systemie zamkniętym wymaga (zgodnie z przepisami) instalacji szeregu zabezpieczeń termicznych przed przegrzaniem:

 • naczynie przeponowe dobrane do pojemności wodnej instalacji
 • zawór bezpieczeństwa
 • urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła – zawór zabezpieczenia termicznego lub wężownica schładzająca bądź bufor ciepła.

Dokładne informacje na temat prawidłowej instalacji pieca na paliwa stałe znajdują się w dokumentacji techniczno-rozruchowej danego kotła.

Zobacz też: Ogrzewanie fotowoltaiczne domu – instalacja krok po kroku