HDK Invest Sp.z o.o | ul. Ciepielowska 5 lok.1, 04-967 Warszawa tel. 666 38 18 48666 38 18 48, 666 38 18 38 666 38 18 38 | mail: biuro@hdkinvest.pl

Zakup własnego domu bądź mieszkania jest bez wątpienia zadaniem, do którego powinniśmy się odpowiednio przygotować. Wyzwaniem jest nie tylko znalezienie lokum w korzystnej lokalizacji lub cenie. Bardzo istotne jest również dopełnienie wszelkich formalności z tym związanych. Jeśli dodatkowo decydujemy się na kredytowanie zakupu, wtedy liczba procedur się zwiększa. Mając odpowiednią wiedzę można jednak śmiało sobie z nimi poradzić. O czym więc warto wiedzieć przed zakupem domu bądź mieszkania?

Mieszkanie – umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna jest zobowiązaniem do podpisania ostatecznej umowy. Istnieje jednak możliwość wycofania się z niej, jeśli z jakichś względów będziemy chcieli zrezygnować z zakupu nieruchomości. Musimy się tylko liczyć z poniesieniem kosztów, których wysokość została w niej ustalona. Podpisanie umowy przedwstępnej jest konieczne w przypadku starania się o kredyt hipoteczny. Muszą się w niej znaleźć określone informacje, takie jak:

 • data i miejsce zawarcia umowy przedwstępnej kupna domu
 • strony zawierające umowę
 • dokładnie opisany przedmiot sprzedaży
 • cena sprzedaży
 • termin zawarcia ostatecznej umowy
 • wskazanie zaliczki lub podatku

Umowa przedwstępna spisywana jest często w formie aktu notarialnego.

Zobacz też: Ustawa deweloperska: jakie uprawnienia daje nabywcy nieruchomości?

Kredyt hipoteczny

Starania o kredyt związane są z dopełnieniem oddzielnego zestawu formalności, które zależą bezpośrednio od rodzaju kupowanej przez nas nieruchomości. Bank bada przede wszystkim naszą zdolność kredytową. W zależności od formy zatrudnienia będziemy więc proszeni o dostarczenie określonych dokumentów. Podstawowe wymogi zakładają przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów, umowy o pracę, zaświadczenia ZUS o wysokości odprowadzanych składek, PIT 37 za ostatni rok lub dwa lata, a także wyciągów z rachunku bankowego i karty kredytowej.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia o wpisie do CEIDG, posiadaniu numerów NIP i REGON oraz o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS. Lista dokumentów zależy również od rodzaju kupowanej przez nas nieruchomości. W przypadku zakupu z rynku pierwotnego musimy pamiętać o:

 • umowie przedwstępnej
 • dowodzie wniesienia wkładu własnego
 • odpisie z księgi wieczystej nieruchomości
 • wyrysie z ewidencji gruntów
 • pozwoleniu na budowę oraz użytkowanie nieruchomości
 • wypisie z KRS dewelopera

Ustanowienie hipoteki

Jeśli decydujemy się na zakup mieszkania na kredyt, musimy pamiętać, aby ustanowić hipotekę na rzecz banku oraz wpisać ją do księgi wieczystej nieruchomości. Złożenie takiego wniosku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty sądowej. Dokument potwierdzający złożenie wniosku otrzymujemy w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich trafia do banku, co pozwala na uruchomienie kredytu. Po jakimś czasie otrzymujemy z sądu potwierdzenie dokonania wpisu do księgi wieczystej, które należy przekazać do banku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – tylko dla rynku wtórnego

Podatek od czynności cywilnoprawnych powinniśmy zapłacić w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego. Jego wysokość obliczana jest przez notariusza, który również zajmuje się jego odprowadzeniem i w przypadku umowy sprzedaży nieruchomości wynosi 2% jej wartości. Warto więc pamiętać o tym „ukrytym” koszcie kupna mieszkania z rynku wtórnego, który w przypadku domów i mieszkań o dużej powierzchni może znacznie podwyższyć ich cenę. Warto przy tym wiedzieć, że z tego podatku (PCC) zwolnione są osoby kupujące mieszkanie na rynku wtórnym od płatnika podatku VAT, i oczywiście osoby dokonujące zakupu mieszkań na rynku pierwotnym.

Zobacz też: Rynek pierwotny czy wtórny?

Kupno domu dokumenty

Wizyta w urzędzie skarbowym

Jeśli kupiliśmy mieszkanie na kredyt, musimy pamiętać o opłaceniu podatku od ustanowienia hipoteki. W tym celu należy zgłosić się do urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od daty ustanowienia hipoteki na rzecz banku. Wysokość podatku zależy od zapisów umowy i rodzajów hipoteki.

Przekazanie nieruchomości

Przekazanie nieruchomości to etap, na który czekamy z utęsknieniem. Musimy jednak pamiętać o sprawdzeniu, czy stan mieszkania bądź domu jest zgodny z zapisami umowy kupna-sprzedaży. W chwili przekazania sporządzany jest protokół zdawczo-odbiorczy, w którym uwzględnia się stan nieruchomości, a także spisuje liczniki mediów oraz zawiera wszelkie dodatkowe uwagi.

Wizyta w urzędzie miasta lub gminy

Jeśli zostaliśmy już szczęśliwymi posiadaczami domu lub mieszkania, powinniśmy poinformować o tym fakcie również urząd miasta lub gminy. Przy okazji możemy się zameldować w naszym nowym lokum.

Dom – o czym warto pamiętać

Jeśli planujemy zakup domu, musimy liczyć się z tym, że formalności będą dość skomplikowane. Największym wyzwaniem będzie zajęcie się wszystkim na własną rękę, wtedy konieczne będzie sprawdzenie zarówno księgi wieczystej domu, jak też dokumentów takich, jak:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę
 • projekt budynku
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • wypis z rejestru gruntów i budynków
 • akt własności lub inny dokument potwierdzający nabycie domu

Korzystnym rozwiązaniem jest zakup domu od dewelopera, co jest opcją zarówno wygodną, jak i bezpieczną. Interesy osób zainteresowanych chronione są bowiem poprzez ustawę deweloperską. Wymaga ona od inwestorów między innymi udostępnienia prospektu informacyjnego, dzięki czemu potencjalni nabywcy przed zakupem mogą dowiedzieć się wielu kluczowych faktów. W efekcie możemy skupić się na sprawdzeniu kwestii takich, jak opcje dojazdu do danej nieruchomości, połączenia komunikacyjne bądź jakość pozostałych elementów infrastruktury czy też jakość środowiska.

Inwestycjami zapewniającymi spokój, otoczenie zieleni oraz korzystny dojazd są nasze nieruchomości realizowane na terenie warszawskiej dzielnicy Wawer. Segmenty na Wawrze tworzymy z myślą o najbardziej wymagających. Mieszkania i domy tworzone są z zastosowaniem materiałów najwyższej jakości. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz poznać koszt zakupu oraz wszelkie szczegóły z tym związane.